10:58 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
02/08/2022 09:03:35

THPL – Mới đây, chương trình tọa đàm “Những ứng xử cần tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông” do Viện nghiên cứu văn hóa và phát triển phối hợp với các chuyên gia ATGT Viện khoa học cảnh sát, Học viện cảnh sát nhân dân tổ chức đã được diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia

Bình luận