05:27 ngày 18/10/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 14/08/2021 09:06:28

THPL - Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều xã, phường của Hà Nội đã triển khai nhân rộng, mở rộng mô hình "Vùng xanh" - vùng không có dịch, để thực hiện nghiêm các chỉ thị 17, 18 của UBND Thành phố. Chủ động phòng, chống dịch trong hình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bình luận