00:17 ngày 26/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 02/04/2020 08:56:30

(THPL) - Để đại dịch covid-19 không lan rộng ra cộng đồng, cả nước nói chung và cộng đồng ngành y tế nói riêng đang cố gắng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu. Trong đó, không thể không nhắc tới hàng nghìn cán bộ y, bác sỹ trẻ trên toàn quốc đã xung phong nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm.

Bình luận