12:39 ngày 02/12/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN
13/10/2018 08:38:00

Chiều 12/10 tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ VN, 46 Tràng Thi – Hà Nội, ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức chương trình hội thảo khoa học về phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

Bình luận