11:38 ngày 24/07/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEFN HINH 06/04/2021 09:35:20

(THPL) - Hơn 4.000 hộ dân với gần 20.000 nhân khẩu của quê tôi khắc khoải, mong ngóng, chờ đợi một cây cầu trong suốt sơn 40 năm qua. Thế nhưng, mọi việc vẫn “bặt vô âm tín” mặc dù chính quyền địa phương và cử tri nhiều lần phản ánh, khẩn cầu các ban, ngành cấp trên, tại sao?

Bình luận