14:14 ngày 29/10/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 01/10/2020 13:52:41

(THPL) - Đây là một trong bốn quy trình xử lý chất thải rắn xây dựng, của công ty cổ phần và dịch vụ Toàn Cầu. Sau khi phân loại từng loại rác thải, rác sẽ được đưa vào xử lí bởi chiếc máy PTXD RM70-GO với công dụng , nghiền, sàng bê tông thành các loại cát, nhỏ và vừa tùy thuộc vào mục đích tái sử dụng.  

Bình luận