21:58 ngày 23/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 22/10/2020 14:22:42

(THPL) - Hơn nửa tháng nay người dân các tỉnh miền trung đang phải gánh chịu trận lũ lụt chưa từng có trong lịch sử, trận lũ đã làm hàng trăm nghìn người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, làm hàng chục nghìn ngôi nhà sập và hư hỏng, 85.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tổng thiệt hại do mưa lũ tính đến nay ước tính hơn 1.126 tỷ đồng.

Bình luận