20:49 ngày 25/09/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 30/04/2022 17:07:42

THPL - Những câu chuyện đau lòng tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phục huynh và cả xã hội. Bởi việc tìm đến con đường tự tử ở trẻ vị thành niên bao gồm cả những trường hợp có tiền sử mắc bệnh trầm cảm hoặc đang có cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Bình luận