23:19 ngày 25/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 16/11/2023 10:58:00

THPL - Chiều 15/11 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện – Châu Á 2023 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm

Bình luận