12:50 ngày 19/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 25/06/2022 18:43:54

THPL - Dự án Khu công nghiệp Nam Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2012. Ngoài việc tổng thể ô đất đất cấp cho dự án vẫn là một bãi đất trống bỏ hoang, cỏ mọc um tùm thì phần diện tích đất được cấp có mục đích là đất ở dịch vụ và nhà ở công nhân mặc dù chưa có hoạt động sản xuất, tức là chưa có công nhân nhưng đã được mang ra chào bán như một món hàng “hót”.

Bình luận