21:32 ngày 25/09/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 25/12/2021 07:20:25

THPL – Bản tin sức khỏe cộng đồng (số 5) mang đến những thông tin thời sự y tế mới nhất. Đặc biệt chuyên mục Chuyên gia chia sẻ là những chuyên đề về sức khỏe với nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết cho cuộc sống.

Khách mời chuyên gia: Bác sĩ Nguyễn Hạ - Chuyên đề "Phẫu thuật thẩm mỹ An toàn".

Bình luận