22:47 ngày 25/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 14/11/2023 10:43:07

THPL - Trạm trộn bê tông Vina 21 được xây dựng không phép từ năm 2017 tại thôn Thịnh Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Năm 2019 đưa vào sử dụng. Huyện đã ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gồm 2 cái trật tự xây dựng và 1 cái môi trường. Cho đến nay trạm trộn bê tông này vẫn chưa hoàn thiện được bất cứ một thủ tục giấy tờ nào có liên quan đến trạm trộn bê tông.

Bình luận