00:17 ngày 26/09/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 22/04/2023 15:35:26

THPL - Sau gần 30 năm hoạt động, Bức Tường đã đi qua thời thịnh suy của Rock Việt. Và với album thứ 7 mang tên Cân Bằng – Hành trình của ban nhạc lại thêm những sự mới mẻ, sáng tạo …nhưng vẫn rất …Bức Tường

Bình luận