15:42 ngày 26/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Việt Nam và Hoa Kỳ mở rộng hợp tác chống dịch COVID-19
Quốc Cường 12:23 04/09/2020
(THPL) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam để theo dõi và ứng phó, bám sát với diễn biến của dịch COVID-19.