02:39 ngày 23/05/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
  • Hiệu quả kinh tế các mô hình khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai tăng từ 10 - 20%, một số mô hình tăng 30 - 35%. Ảnh: Võ Dũng.
Thanh Hóa: 29 mô hình khuyến nông thành công vượt mức yêu cầu
Đại Vụ Nam (T/h) 18:03 02/16/2021
(THPL) - Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện các mô hình trình diễn theo 2 hướng chính, gồm: xây dựng các mô hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo chuỗi giá trị gắn với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm. Khi chưa có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhưng thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm thì thực hiện với hình thức là liên kết các hộ trong sản xuất để việc chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật được thuận lợi; đồng thời, tạo cơ hội cho các hộ chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về kỹ thuật, thị trường, giảm tình trạng ép giá đầu vào, đầu ra của tư thương.