02:48 ngày 23/05/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Sản xuất công nghiệp được dự báo sụt giảm mạnh do dịch COVID-19
Quốc Cường 09:46 05/05/2020
(THPL) - Từ tháng 4/2020, sản xuất công nghiệp của Việt Nam bắt đầu cảm nhận rõ hậu quả tiêu cực vì dịch COVID-19. Hàng loạt khó khăn đã xuất hiện, số đơn hàng của nhiều ngành nghề sụt giảm tới 70- 80%.