05:50 ngày 28/05/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869
DÒNG SỰ KIỆN
Kiến nghị Chính phủ mở rộng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Quốc Cường 08:35 04/24/2020
(THPL) - Theo kết quả khảo sát mới đây từ Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng), trong khó khăn vì dịch Covid-19, khoảng 30% doanh nghiệp đã phải cho lao động tạm nghỉ hoặc chấm dứt hợp đồng, cần chính phủ mở rộng chính sách hỗ trợ.