16:11 ngày 26/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hải Phòng: Lập dự án bảo tồn bãi cọc di tích Bạch Đằng Giang
Quốc Cường 18:03 02/22/2020
(THPL) - Khẳng định giá trị lịch sử quan trọng liên quan đến di tích Bạch Đằng Giang, Hải Phòng sẽ không cấp phép đối với các dự án mới, đồng thời rà soát thu hồi các dự án khai thác khoáng sản đã cấp phép, để lập dự án bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha.