16:45 ngày 26/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hải Phòng: Duy trì tốt giảng dạy trực tuyến, giáo dục từ xa
Quốc Cường 10:27 04/20/2020
(THPL) - Luôn bám sát mục tiêu giáo dục trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, Sở GDĐT Hải Phòng đã kịp thời chỉ đạo ứng dụng các giải pháp công nghệ để học sinh duy trì đều quá trình thu nhận kiến thức, được Bộ GDĐT đánh giá là một trong những địa phương đi tiên phong về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục.