16:17 ngày 26/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Chính phủ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế
Quốc Cường 05:06 04/16/2020
(THPL) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/4. Văn phòng Chính phủ thông báo, khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ và thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đã được phép xuất khẩu.