22:15 ngày 04/06/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 11/03/2020 10:14:47

(THPL) - Trong những năm gần đây, nhằm chấn chỉnh lại kỷ cương, cũng như xử lí nghiêm tình trạng sử dụng đất sai mục đích, đặc biệt là xây dựng nhà ở, công trình kiên cố trên đất nông nghiệp, chính phủ đã ra nhiều nghị quyết, triển khai cụ thể nhiều kế hoạch để ngăn ngừa. Theo đó, nhiều địa phương đã hiện nghiêm túc, triển khai các kế hoạch một cách hiệu quả, hạn chế được những vi phạm về đất đai. Song, bên cạnh đấy vẫn còn một số địa phương  phó mặc trong công tác quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng người dân tự ý xây dựng tràn lan các công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Bình luận