04:50 ngày 21/09/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685
DÒNG SỰ KIỆN
xã Thiệu Dương - Tìm kiếm
  • Thanh Hóa: Thăng trầm nghề đan cót làng Giàng
    Thanh Hóa: Thăng trầm nghề đan cót làng Giàng
    (THPL) - Được xem là một trong những ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, nhưng trải qua biết bao biến cố của thời gian, lịch sử cùng tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, nghề đan cót tại làng Giàng (xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa) đang đứng trước nguy cơ mai một.

Quảng bá thương hiệu Việt


Tôn vinh thương hiệu toàn cầu