VPBank dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ trong 2018

Mai Anh (t/h) | Thứ tư , 14/03/2018, 09:27 GMT+7 |

(THPL) - Trong năm 2018, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ mức gần 15.000 tỉ đồng, lên đến 27.000 tỉ đồng, tăng gần 12.000 tỉ đồng chỉ trong vòng một năm. Nếu mục tiêu này thành công, VPBank sẽ nằm trong nhóm những ngân hàng TMCP có vốn lớn nhất hệ thống.

Mới cập nhật

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, kế hoạch tăng vốn điều lệ của VPBank sẽ được chia thành các đợt bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP), phát hành cổ phiếu riêng lẻ kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và chia thặng dư vốn.

Trong đó, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn dự trữ bổ sung vốn điệu lệ với tỷ lệ trên 31% cho cổ phiếu phổ thông.

5f0vp-98e0a
Trong năm 2018, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ mức gần 15.000 tỉ đồng, lên đến 27.000 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)

Năm 2018, VPBank cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP). Theo đó, tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành là gần 337 tỉ đồng, tương đương khoảng 4,14% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng năm 2017. Thời gian dự kiến cũng trong quí 2 tới.

Ngoài ra, VPBank dự kiến sẽ mua lại số cổ phần ưu đãi cổ tức hiện nay thành cổ phiếu quỹ và sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số lượng cổ phiếu ứu đãi cổ tức đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ là hơn 73 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn sử dụng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần (1.287 tỉ đồng) và Quỹ Đầu tư phát triển (1.201 tỉ đồng). Thời gian dự kiến giao dịch là vào quí 3/2018.

Để tăng vốn điều lệ, VPBank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa là 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành.

Đợt phát hành cuối cùng để tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện vào quí 4/2018 thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của năm 2017. Tổng nguồn thặng dư vốn dùng để chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông là trên 4.577 tỉ đồng. Dự kiến vốn điều lệ sau đợt phát hành sau các đợt tăng vốn đạt 27.799 tỷ đồng

Với nguồn vốn được tăng thêm từ các đợt tăng vốn điều lệ vào khoảng 12.000 tỉ đồng, VPBank dự kiến sẽ dùng 8.500 tỉ đồng cho một số nhu cầu như tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng và để tăng cường các năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động.

Như vậy, trong năm 2018, ngoài khoản chia cổ tức và cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 4.679 tỉ đồng (tương đương tỷ lệ chia 30% trên tổng số vốn cổ phần phổ thông hiện nay); các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông còn được chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn là 4.577 tỉ đồng (tương đương tỷ lệ chia 32% trên tổng số vốn cổ phần phổ thông hiện nay).

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông còn có cơ hội nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ sau khi VPBank thực hiện mua các cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ (tương đương tỷ lệ chia 4,9% trên tổng số vốn cổ phần phổ thông hiện nay). Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng từ các nguồn trên so với tổng nguồn cổ phần phổ thông hiện nay tương đương 67%.

Theo báo Kinh tế & Tiêu dùng, ăm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với năm 2017. Tổng tài sản theo kế hoạch đạt trên 359.400 tỷ đồng, tăng 29%. Huy động vốn đạt trên 241.600 tỷ đồng và dư nợ cấp tín dụng mục đạt 243.320 tỷ đồng. Tỷ lê nợ xấu kế hoạch ở mức dưới 3%.

Vốn điều lệ của VPbank hiện ở mức 15.700 tỷ đồng. Với kế hoạch tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng vào năm 2018, vốn điều lệ của VPBank sẽ đạt gần 27.800 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được chia thành 5 đợt gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng; phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESOP); phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
An toàn thực phẩm - Vấn đề sống còn của nhà sản xuất

An toàn thực phẩm - Vấn đề sống còn của nhà sản xuất

Hàng năm, cứ đến dịp Tết Trung thu, thị trường hàng hóa, bánh kẹo trở nên sôi động, phong phú hơn. Chính vì vậy đây là dịp để hàng giả,......