07:19 ngày 14/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 17,5% trong tháng 5/2020

10:32 29/05/2020

(THPL) - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2020 ước tính đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, các dự án, công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên cả nước đã được kiểm soát tốt.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2020 ước tính đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 59,4%; vốn địa phương 25,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,9 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 17,5% trong tháng 5/2020 (ảnh minh họa)

Trong đó, có 1.212 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7,4 tỷ USD, giảm 11,1% về số dự án và tăng 15,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 436 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3,5 tỷ USD, tăng 31,4%; có 3.528 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần 3 tỷ USD, giảm 60,9%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 715 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,2 tỷ USD và 2.813 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,8 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 6,7 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4.93 tỷ USD, chiếm 73,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 721,3 triệu USD, chiếm 10,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 599,9 triệu USD, chiếm 9%.

Theo báo Đấu thầu, trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 4.318,5 triệu USD, chiếm 58% tổng vốn đăng ký cấp mới; Đài Loan 743,2 triệu USD, chiếm 10%; Trung Quốc 694,9 triệu USD, chiếm 9,3%...

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm có 60 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 161,9 triệu USD; có 11 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 18,8 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng đạt 180,7 triệu USD, bằng 98,7% cùng kỳ năm trước.

Được biết, 4 tháng đầu năm 2020, trong tổng số 83,7 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, có 12,3 nghìn tỷ đồng từ vốn trung ương quản lý, bằng 15,8% kế hoạch năm và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 2.778 tỷ đồng, bằng 16% và tăng 37,2%; Bộ Y tế 1.028 tỷ đồng, bằng 19,3% và tăng 34,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 662 tỷ đồng, bằng 14,9% và tăng 25,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 423 tỷ đồng, bằng 14,1% và tăng 87,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 161 tỷ đồng, bằng 12,5% và giảm 8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 99 tỷ đồng, bằng 15,1% và giảm 27,9%; Bộ Công Thương 59 tỷ đồng, bằng 15,3% và tăng 46,7%; Bộ Xây dựng 45 tỷ đồng, bằng 13,1% và tăng 7,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 37 tỷ đồng, bằng 14,7% và giảm 39,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 18 tỷ đồng, bằng 14,3% và giảm 26,6%.

Vốn địa phương quản lý đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 47,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% và tăng 9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 19,8 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% và tăng 12,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,5% và tăng 14,9%.

Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 9.476 tỷ đồng, bằng 20,9% kế hoạch năm và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 4.413 tỷ đồng, bằng 9,2% và tăng 5,4%; Quảng Ninh 2.733 tỷ đồng, 21,3% và tăng 17,9%...

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu