09:23 ngày 11/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
vinamilk trúng gói thầu cung cấp sữa - Tìm kiếm
  • Vinamilk trúng gói thầu cung cấp sữa học đường thành phố Hà Nội
    Vinamilk trúng gói thầu cung cấp sữa học đường thành phố Hà Nội
    (THPL)- Theo Quyết định phê duyệt số 2484/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2018 của Sở GD&ĐT, Vinamilk là nhà thầu trúng Gói thầu số 01 Mua sữa với giá trúng thầu 3.828.097.216.510 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm hai mươi tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu hai trăm mười sáu nghìn năm trăm mười đồng), loại hợp đồng điều chỉnh theo đơn giá; thời gian thực hiện hợp đồng là từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết năm 2020.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu