20:36 ngày 15/12/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Vietcombank chi gần 2.900 tỷ đồng trả cổ tức, đặt kế hoạch lợi nhuận 13.000 tỷ đồng

13:27 27/04/2018

(THPL) - Năm 2018, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế kỷ lục 13.300 tỷ đồng, cải thiện các chỉ tiêu tài chính, xử lý nợ xấu…

Sáng nay 27/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018. Một trong những nội dung quan trọng khác cũng được trình cổ đông trong đại hội lần này là việc bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2018-2023.

1_147829
Vietcombank chi gần 2.900 tỷ đồng trả cổ tức, đặt kế hoạch lợi nhuận 13.000 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến đại hội sẽ thông qua số thành viên được bầu vào HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ mới bao gồm 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Danh sách ứng viên sẽ bầu vào HĐQT gồm: ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT ngân hàng, ông Phạm Quang Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mỹ Hào, Phạm Anh Tuấn, Eiji Sasaki, Hồng Quang. Ứng viên đáng chú ý là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT lần đầu tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu Ban kiểm soát mới gồm 4 người: bà Trương Lệ Hiền, La Thị Hồng Minh, Đỗ Thị Mai Hương, Vũ Thị Bích Vân.

Tại đại hội, HĐQT cũng trình các cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó chi gần 2.900 tỷ đồng chia cổ tức với tỷ lệ 8%. Về mức thù lao của HĐQT, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, các cổ đông đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS ngân hàng bằng 0,35% mức lợi nhuận sau thuế, tương đương 31,8 tỷ đồng. Trong năm, số tiền đã được chi cho các thành viên là 20,5 tỷ đồng.

Sang năm 2018, Ban lãnh đạo Vietcombank tiếp tục trình cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS là 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2018, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 14%, huy động vốn từ nền kinh tế và tín dụng cùng tăng xấp xỉ 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 13.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Năm 2017, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 11.000 tỷ đồng.

Theo Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020, Ngân hàng đặt mục tiêu quy mô tổng tài sản đạt khoảng 60 tỷ USD, quy mô vốn chủ sở hữu khoảng 4.5 tỷ USD, ROE khoảng 15 và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. 

Trong giai đoạn 2018-2023, Vietcombank lên kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản hàng năm đạt 13%, tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 16%/năm, tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế 15%/năm, ROE khoảng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% và tỷ lệ an toàn vốn là 9%.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu