Trung Ruồi bật mí về phim hài tết "Cuộc phưu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít"

Đức Thọ - Ngọc Quang | Thứ hai , 08/01/2018, 14:28 GMT+7 |
Ngày tết cảm xúc của mọi người thường hướng về gia đình và bất kỳ cuộc phưu lưu nào thì cũng không phải là phưu lưu theo kiểu bất tận. Phim hài tết "Cuộc phưu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít" nổi lên tình cảm của những anh em ruột thịt trong nhà và họ có mục đích quay về với gia đình của họ, và họ phải qua con đường rất vất vả thì mới có thể quay về được.


Xem thêm Video