Trực tiếp: Talkshow Khánh Ly: "Câu chuyện về 55 năm hát tình ca"

Ban Truyền hình | Thứ năm , 24/08/2017, 10:16 GMT+7 |

Trực tiếp: Talkshow Câu chuyện thương hiệu: Khánh Ly - 55 Hát tình ca