07:24 ngày 10/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 06/06/2020 14:26:00

(THPL) - Sáng ngày 5/6, tại nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An – TP.Hà Nội đã diễn ra hội nghị “Tọa đàm về quản lý chất thải rắn xây dựng hướng đến phát triển bền vững” do Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường tổ chức.

Bình luận