04:46 ngày 16/02/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Tỉnh Lai Châu: 10 năm nỗ lực phủ xanh rừng cao su

15:03 09/02/2018

Lai Châu nằm ở khu vực biên giới phía Tây Bắc của đất nước, có vị trí địa lý và ý nghĩa an ninh quốc phòng quan trọng, song địa hình miền núi phức tạp, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Lai Châu đã triển khai Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn. Sau gần 10 năm thực hiện, với sự nỗ lực của chính quyền, các ban ngành và nhân dân trong tỉnh, chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhằm triển khai chương trình có hiệu quả, UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cao su đại điền tỉnh Lai Châu đến năm 2020, bao gồm 4 tiểu vùng:

Tiểu vùng I: Quy hoạch diện tích tự nhiên 26.000 ha trên địa bàn 10 xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ gồm: Ma Quai, Nậm Tăm, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Căn Co, Noong Hẻo, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp và một phần xã Tả Ngảo để trồng 11.500 ha cao su.

Tái cơ cấu nông nghiệp Lai Châu (1)
Ảnh minh họa

Tiểu vùng II: Quy hoạch diện tích tự nhiên 3000 ha trên địa bàn 5 xã thuộc lưu vực sông Nậm Na huyện Phong Thổ gồm: Mường So, Nậm Xe, Khổng Lào, Hoang Thèn và Huổi Luông để trồng 1600 ha cao su.

Tiều vùng III: Quy hoạch diện tích tự nhiên 14.000 ha trên địa bàn 10 xã thuộc lưu vực sông Nậm Na huyện Sìn Hồ gồm: Chăn Nưa, Lê Lợi, Pú Đao, Xà Dề Phìn, Pa Tần, Nậm Ban, Tủa Sín Chải, Làng Mô, Tả Phìn, Hồng Thu để trồng 6500 ha cao su.

Tiểu vùng IV: Quy hoạch diện tích tự nhiên 15.000 ha trên địa bàn 6 xã huyện Mường Tè gồm: Nậm Hàng, Nậm Manh, Mường Mô, Kan Hồ, Nậm Khao, Mường Tè để trồng 7000 ha cao su.

Tiểu vùng V: Quy hoạch diện tích tự nhiên 7000 ha trên địa bàn 5 xã: xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên), xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, thị trấn Than Uyên thuộc huyện Than Uyên để trồng 3400 ha cao su.

Cùng với đó, tỉnh cũng định hướng hạ tầng gắn với quy hoạch phát triển vùng cao su gồm: 300 km hệ thống giao thông đến vùng quy hoạch và trong vùng quy hoạch; 60 nhà đội và nhà ở công nhân; 15 nông trường, 15 làng công nhân, 15 vườn ươm cố định; 7 nhà máy chế biến mủ cao su.

Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Lai Châu, đến nay, toàn tỉnh có 13.220 ha diện tích cây cao su trong đó: Diện tích cao su đại điền là 12.771,6 ha; diện tích cao su tiểu điền là 508,4 ha. Năm 2017, tổng diện tích khai thác tăng lên 1.500 ha, sản lượng khai thác kế lũy tính đến ngày 28/9/2017 là 436,53 tấn mủ quy khô.

Song song với việc triển khai chương trình phát triển cây cao su, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung chủ yếu tại các Công ty cao su trên địa bàn.

Cụ thể, tổng kinh phí hỗ trợ là 46.347,6 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ về đào tạo là 473,1 triệu đồng (Công ty Cổ phần cao su Lai Châu là 318,5 triệu đồng; Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng Lai Châu là 154,6 triệu đồng). Số tiền hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 43.776,5 triệu đồng. Còn số kinh phí hỗ trợ áp dụng định mức lao động là 2098 triệu đồng (hỗ trợ Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng Lai Châu).

Việc triển khai trồng cao su đã từng bước giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đáng kể cuộc sống của hàng nghìn hộ dân, nhất là các hộ tái định cư trong vùng dự án trồng cao su. Đến nay, có khoảng 1.300 lao động thường xuyên làm việc tại các công ty cao su. Dự án đồng thời cũng đã mang lại ý nghĩa chính trị, an ninh quốc phòng rất lớn, giúp tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường cao su cũng có nhiều biến động, do vậy, UBND tỉnh Lai Châu đã thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xác định hướng phát triển cây cao su trong thời gian tới như sau: tiếp tục chăm sóc diện tích 13.220 ha cây cao su hiện có; tăng sản lượng cao su khai thác lên 10.000 ha đến năm 2020, năng suất bình quân là 1,5 tấn/ha/năm; tạo việc làm thường xuyên cho trên 4.000 người lao động; xây dựng 2 nhà máy chế biến mủ cao su với dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo chế biến mủ cao su đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và bảo vệ môi trường.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình phát triển cây cao su, đến nay, các cấp, ngành và bà con nhân dân trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò của cây cao su cũng như lợi ích của việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Chương trình đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức sản xuất của một bộ phận không nhỏ người dân trong vùng, giúp khai thác và sử dụng có hiệu quả diện tích đất trống, đồi trọc, chống xói mòn và rửa trôi đất, tăng độ che phủ rừng. Có thể nói Chương trình phát triển cây cao su là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu