06:37 ngày 13/12/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
21/12/2017 16:56:00
(THPL) - Xuất phát từ sự đồng cảm, sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh trên cả nước, Ban Biên tập Thương hiệu và Pháp luật đã trăn trở từng ngày và cuối cùng đi đến thống nhất, quyết định ra mắt Chương trình nhân đạo mang tên “Đồng hành cùng số phận” trên Thương hiệu và Pháp luật.

Bình luận