Thương hiệu và Pháp luật kết nối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội

Đức Thọ - ĐÌnh Quyền | Thứ sáu , 25/08/2017, 14:27 GMT+7 |

Xác định mối liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế; tiếp tục tìm ra các kênh truyền tải thông tin có uy tín để các doanh nghiệp tham khảo và quyết định quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên doanh, liên kết trong sản xuất, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã giới thiệu sự đồng hành của Tạp chí Thương hiệu và pháp luật.Xem thêm Video