03:11 ngày 05/04/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Thực hư việc Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum trước khi nghỉ hưu bổ nhiệm hàng loạt nhân sự "thần tốc"

10:51 18/02/2020

(THPL) - UBND tỉnh Kon Tum có văn bản thông báo “về việc nghỉ hưu đối với ông Phạm Đức Hạnh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum”. Tuy nhiên, trước khi nghỉ hưu, ông Phạm Đức Hạnh đã đặt bút ký bổ nhiệm hàng loạt nhân sự "thần tốc". Vậy, thực hư câu chuyện này là như thế nào?

Từ nguồn tin riêng của Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, được biết, trong thời gian nhận được thông báo nghỉ hưu của UBND tỉnh Kon Tum, ông Phạm Đức Hạnh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã ký bổ nhiệm hàng loạt nhân sự "thần tốc".

Để làm rõ thực hư của câu chuyện, chúng tôi đã tiến hành xác minh, gặp gỡ nhiều cơ quan ban ngành để làm rõ vấn đề được khách quan, hợp tình hợp lý.

Theo đó, ngày 3/5/2019, UBND tỉnh Kon Tum có thông báo số 75/TB-UBND về việc “nghỉ hưu đối với ông Phạm Đức Hạnh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum”.

Thông báo nghỉ hưu đối với ông Phạm Đức Hạnh (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Ông Phạm Đức Hạnh là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Theo thông báo số 75 của UBND tỉnh Kon Tum thì ông Phạm Đức Hạnh sẽ được nghỉ hưu và nhận chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019.

Đến ngày 11/7/2019, UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định số 531/QĐ-UBND về việc “nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Đức Hạnh”.

Các quyết định nghỉ hưu đối với ông Phạm Đức Hạnh đều được ông Nguyễn Văn Hòa- Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký.

Tuy nhiên, trong ngày 20/8/2019, ông Phạm Đức Hạnh- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã đặt bút ký bổ nhiệm hàng loạt nhân sự "thần tốc".

Quyết định bổ nhiệm viên chức đối với ông Dương Đức Cường (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Theo đó, trong ngày 20/8/2019, ông Phạm Đức Hạnh đã ký quyết định bổ nhiệm 09 nhân sự vào các chức danh. Cụ thể, ông Phạm Đức Hạnh đã ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 311/QĐ-STNMT với ông Dương Đức Cường, viên chức Văn phòng đăng kí đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Đắk Tô, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 310/QĐ-STNMT với ông Lý Hoài Duy, viên chức Văn phòng Đăng kí đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Sa Thầy, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Y Khoa (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).
 

 Ký quyết định bổ nhiệm công chức số 301/QĐ-STNMT với bà Nguyễn Thị Kim Hoanh, chuyên viên Văn phòng Sở, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở-Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 309/QĐ-STNMT với ông Nguyễn Y Khoa, viên chức Văn phòng Đăng kí đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Ngọc Hồi, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 308/QĐ-STNMT với ông Vũ Đức Nguyện, viên chức Văn phòng đăng ký đất đai, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Kon Plông, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 307/QĐ-STNMT với ông Nguyễn Minh Phương, viên chức Văn phòng đăng kí đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai huyện Kon Rẫy, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 306/QĐ-STNMT với ông Lê Ngọc Quang, viên chức Văn phòng đăng kí đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai Thành phố Kon Tum, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 305/QĐ-STNMT với ông Nguyễn Đình Thịnh, viên chức Văn phòng đăng kí đất đai giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai huyện Tu Mơ Rông, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ký quyết định bổ nhiệm viên chức số 302/QĐ-STNMT với ông Nguyễn Minh Tuấn, chuyên viên Thanh tra Sở, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở-Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 26/8/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Tiếp đó, ngày 29/8/2019, ông Phạm Đức Hạnh ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức số 333/QĐ-STNMT với ông Huỳnh Thanh Toàn, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Hồi, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai huyện Ngọc Hồi, kể từ ngày 1/9. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Để có thông tin rộng đường dư luận, trao đổi với Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Đình Khải- Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, cho biết: "Mình là Chánh Văn phòng là người trực tiếp tham mưu, việc bổ nhiệm nhân sự Sở là đúng theo quy định. Trước đó do tình hình bức thiết cho nên Giám đốc Sở đã bổ nhiệm cho các đối tượng này lên Phó giám đốc để 2 người tiến hành kịp"

"Không phải anh Hạnh (Phạm Đức Hạnh-PV) nghỉ hưu mới đi tuyển dụng, viên chức là do có biên chế thì mới tuyển dụng được. Kế hoạch tuyển dụng phải xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở Nội Vụ thống nhất kế hoạch thì mới triển khai kế hoạch, chứ không phải tuyển dụng vô", ông Khải, khẳng định.

Tại khoản 6, Điều 5, Quy định số 205, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nêu rõ: “Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp”.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong bài  tiếp theo: "Sở Nội vụ nói gì về hàng loạt nhân sự được bổ nhiệm "thần tốc" trước khi Giám đốc Sở nghỉ hưu? 

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu