Thu hồi hàng loạt sản phẩm thực phẩm của Light Food và Vinanusoy

Tú Linh | Thứ ba , 12/06/2018, 19:57 GMT+7 |

(THPL) - Gần 40 sản phẩm thực phẩm của hai công ty này bị thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thu hồi do có vi phạm.

Mới cập nhật

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 88/QĐ-TTrB, về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food (Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Bộ quyết định thu hồi 12 sản phẩm của công ty do vi phạm về công bố ản phẩm và ghi nhãn. Các thực phẩm vi phạm gồm thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, Biolac IQ Grow 1, Biolac infant, Biolac mama, Biolac gold...

thu hổi loạt sản phẩm thực phẩm, Light Food và Vinanusoy
TPBS Biolac mama.

Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng ra quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Sản phẩm vi phạm là TPBS Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow, Mooncare infant formula, Maxsure số 1, Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3...

Đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên, sau khi thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu hai doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu dưới sự giám sát của Đoàn kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, hai doanh nghiệp phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

Những sản phẩm, lô sản phẩm do 2 doanh nghiệp sản xuất sau ngày ban hành quyết định này nếu đã được công bố theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật.
...