22:26 ngày 03/06/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Thấy gì từ cuộc đấu lựa chọn nhà thầu ở Đại học Y Dược Thái Bình?

20:37 08/10/2019

(THPL) - Trước cơ hội được giải trình, làm rõ thông tin dự thầu, hai nhà thầu là Công ty cổ phần Cotech CTI và Công ty cổ phần Contech Group đã “im lặng”, “nhường” cơ hội trúng thầu cho Liên danh Công ty cổ phần Máy - Thiết bị dầu khí - Công ty Cổ phần Licogi 13 - Công ty cổ phần Phát triển MêKông trúng thầu gói thầu XL01-2019 - Thi công xây lắp và hệ thống PCCC công trình Trung tâm thực hành tiền lâm sàng thuộc dự án Xây dựng Trung tâm thực hành tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Kết quả đấu thầu có nhiều điểm bất ngờ

Vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã có Quyết định số 612/QĐ-YDTB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01-2019. Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần Máy - Thiết bị dầu khí - Công ty cổ phần Licogi 13 - Công ty cổ phần Phát triển MêKông (gọi tắt là: Liên danh PVM - LICOGI13 - MÊKÔNG) đã trúng thầu với giá là 87.440.667.887 đồng, hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày.

Cùng với đó, nhà thầu không được lựa chọn có Công ty cổ phần Cotech CTI và Công ty cổ phần Contech Group.

Được biết, Công ty cổ phần Cotech CTI không được chọn với lý do: Nhà thầu không có hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Thiếu tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu đối với chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật trực tiếp; Nhà thầu đề xuất thiếu số lượng một số thiết bị, máy có công suất nhỏ hơn so với yêu cầu; Thiếu tài liệu chứng minh hợp đồng có tính chất tương tự; Nhà thầu đề xuất kỹ sư không đúng chuyên ngành; Nhà thầu chỉ đề xuất có 02 công nhân kỹ thuật ít hơn so với yêu cầu tối thiếu 05 công nhân kỹ thuật;…

Công ty cổ phần Contech Group với lý do: Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu nhỏ hơn so với yêu cầu tối thiểu của hồ sơ mời thầu; Hợp đồng tương tự của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu; Thiếu tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu đối với chỉ huy trưởng công trình; Thiếu tài liệu chứng minh sở hữu và thông số kỹ thuật của máy, thiết bị; Về năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt: Hợp đồng tương tự của nhà thầu có giá trị phần xây lắp nhỏ hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Về năng lực kỹ thuật của nhà thầu phụ đặc biệt: Đối với cán bộ kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường: Không có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC còn hiệu lực. Đối với thiết bị thi công chủ yếu: Nhà thầu không đề xuất.

Điều đáng nói là, bên mời thầu là Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã có văn bản 238.1/YDTB-BCĐDA gửi Công ty cổ phần Cotech CTI, và văn bản số 238.2/YDTB-BCĐDA gửi Công ty cổ phần Contech Group đề nghị hai nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau thời điểm hết hạn làm rõ hồ sơ dự thầu Bên mời thầu không nhận được bất kỳ tài liệu bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên (?!).

HOÀNG TUYẾT

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu