18:13 ngày 23/05/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Giám đốc Sở TNMT ký hủy bỏ hàng loạt Quyết định bổ nhiệm nhân sự trái pháp luật ở Sở TNMT

18:39 12/10/2018

(THPL) - Một loạt Quyết định được ông Đào Trọng Quy, tân Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa ký hủy bỏ đối với các thuộc cấp đã được ông bổ nhiệm sai từ thời ông Vũ Đình Xinh nguyên Giám đốc của Sở này.

Cụ thể, ngày 23/8/2018, Giám đốc Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 503/QĐ – STNMT bãi bỏ Quyết định số 41/QĐ – STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức đối với ông Lê Đình Quý nhân viên Văn phòng Sở lý do xét nâng ngạch công chức không đúng quy định.

Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa nơi có nhiều cán bộ vừa mất ghế vì bổ nhiệm sai quy định.

Cùng ngày, Giám đốc Sở TNMT ban hành tiếp Quyết định số 540/QĐ – STNMT bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ – STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp hạng lương công chức đối với bà Vũ Thị Huyền công tác tại Chi cục Biển và Hải đảo. Nâng ngạch công chức không đúng quy định.

Tiếp đến, ngày 30/8/2018, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 508/QĐ – STNMT bãi bỏ Quyết định số 181/QĐ – STNMT ngày 08/4/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Chi cục Biển và Hải đảo đối với bà Vũ Thị Huyền.

43591422-2235319300122897-6135586607421456384-n-1539264334-15393000560701176175242

Quyết định hủy bỏ nhiều Quyết định bổ nhiệm không đúng quy định trước đó tại Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa.

Tương tự, ngày 28/9/2018, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 599/QĐ – STNMT về việc bãi bỏ và thu hồi các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT liên quan đến tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, điều động, bổ nhiệm không đúng quy định đối với ông Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản.

Nội dung quyết định nêu rõ, bãi bỏ và thu hồi Quyết định số 79/QĐ – STNMT ngày 28/3/2012 của Giám đốc Sở TN&MT về việc điều động ông Vũ Đình hùng, viên chức Đoàn mỏ,địa chất về nhận công tác tại Phòng Tài nguyên khoáng sản.

Bãi bỏ và thu hồi Quyết định số 222/QĐ – STNMT ngày 07/5/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Hùng chuyên viên Phòng Tài nguyên khoáng sản giữ chức Phó trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản. Với lý do việc tuyển dụng công chức không thông qua thi tuyển đối với ông Vũ Đình Hùng là sai quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công việc.

Ông Đào Trọng Quy được bầu giữ chức Giám đốc Sở TNMT thay ông Vũ Đình Xinh đã nghỉ hưu trước đó vào ngày 11/5/2017. Sau khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa, nhận thấy việc bổ nhiệm các cán bộ của nguyên Giám đốc Sở TNMT là trái quy định hiện hành nên ông Đào Trọng Quy đã ký Quyết định hủy bỏ các Quyết định bổ nhiệm nêu trên.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu