vỗ béo bò thịt

  • Thu nhập cao nhờ nuôi vỗ béo bò thịt

    16-05-2018 - 12:13

    (THPL) - Yên Minh là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trên mảnh đất còn vô vàn khó khăn của huyện...

  • Lạng Sơn: Hiệu quả từ mô hình vỗ béo bò thịt

    27-12-2017 - 21:41

    (THPL) - Lạng Sơn là tỉnh miền núi với diện tích phần lớn là đất đồi rừng, có nhiều bãi chăn thả, có nhiều đất trồng cỏ, nguồn thức ăn trong tự nhiên dồi dào...