trận thảm sát Ba Chúc

  • Tình đất, tình người Bảy Núi An Giang

    16-05-2018 - 20:56

    (THPL) - Chúng tôi về Bảy Núi (còn gọi là Thất Sơn thuộc tỉnh An Giang) trong cái nắng hầm hập tháng 5. Gió núi ở đây khô khốc rất lạ và rát rạt da...