Trạm dừng chân tình nghĩa

  • Trạm dừng chân tình nghĩa ở Đồng Tháp

    16-05-2018 - 21:19

    (THPL) - Trời quá nóng. Có khả năng nhiệt độ lên trên 37 độ. Dòng xe và người chen kín mặt tỉnh lộ ĐT 842. Những khuôn mặt nhuể nhại mồ hôi trên đường về...