Sự kiện: Cuộc thi Ngôi sao Thương hiệu Thẩm mỹ Việt Nam lần thứ nhất