Sầm Sơn

  • Gala 20 năm Sao Mai: Bản hòa ca tương phùng

    01-10-2017 - 22:13

    (THPL) - Bản hòa ca tương phùng là tên gọi của Gala kỷ niệm 20 năm Sao Mai được tổ chức vào cuối tuần qua tại Trung tâm Hội nghị FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá....