09:27 ngày 01/06/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Sắp diễn ra VRDF 2019 với chủ đề: “Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”

09:19 15/09/2019

(THPL) - Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 19/9, tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về Diễn đàn

Về chủ đề và nội dung của VRDF 2019, bà Phan Ngọc Mai Phương - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chủ đề được lựa chọn mang tính bao trùm, bao gồm cả các vấn đề về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên và hành động vì một Việt Nam thịnh vượng. 

Mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 dựa trên các nghiên cứu thực chứng, khoa học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước phù hợp.

VRDF 2019 được thiết kế thành hai phiên thảo luận chuyên đề theo nhóm diễn giả về hai tiểu chủ đề: (i) “Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập” và (ii) “Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình” và một phiên toàn thể “Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng” với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên toàn thể. VRDF 2019 dành nhiều thời gian cho thảo luận chung tại các phiên chuyên đề và Phiên toàn thể. VRDF 2019 sẽ có sự tương tác mạnh giữa các diễn giả chính, người thảo luận với các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Thông qua các bài trình bày, các phần thảo luận của các diễn giả hàng đầu ở trong nước và quốc tế, các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ có hiểu biết toàn diện, sâu sắc hơn về bối cảnh quốc tế mới và các xu hướng lớn toàn cầu trong một, hai thập kỷ tới và ảnh hưởng của chúng tới Việt Nam; yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng hội nhập; động lực tăng trưởng mới của Việt Nam - đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghiệp 4.0 và các bước đi, giải pháp nhằm vượt qua các thách thức, nắm bắt thành công các cơ hội phát triển và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của đất nước. VRDF 2019 được kỳ vọng sẽ thu nhận được nhiều ý kiến bình luận, đóng góp sâu sắc đối với chủ đề của Diễn đàn, kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các vấn đề Việt Nam cần giải quyết thuộc chủ đề của Diễn đàn để tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các đề xuất đối với Chính phủ.

Sau khi Diễn đàn kết thúc, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành có liên quan khác sẽ triển khai nghiên cứu để đề xuất các mục tiêu, giải pháp cải cách và phát triển phù hợp cho giai đoạn mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua.

TÂN LẬP

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu