20:46 ngày 13/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản

19:50 19/09/2019

(THPL) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định số 3851/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về Thủy sản tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định số 3851/QĐ-UBND, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản được đặt tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, có quy mô 169,5 ha; tổng mức đầu tư khoảng 829 tỉ đồng.

Một phần hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà tại thời điểm đầu năm 2019. (Ảnh: Việt Hoa)

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản được phân thành 2 khu gồm khu trung tâm có diện tích khoảng 23,33 ha là khu hành chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm thủy sản ứng dụng công nghệ cao, phân khu trình diễn mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao; khu sản xuất thực nghiệm và thu hút doanh nghiệp có diện tích 146,17 ha bao gồm khu đầu tư sản xuất sản phẩm thủy sản ứng dụng công nghệ cao, khu chức năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp, khu xử lý nước, xử lý rác thải tập trung.

Phần diện tích còn lại sẽ dành cho các nhà đầu tư thứ cấp khác. Các nhà đầu tư thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải, rác thải và trả phí theo quy định của Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao. Trong trường hợp chưa có nhà đầu tư thứ cấp thuê, thì phần diện tích đó sẽ do Công ty CP Thủy sản Việt Úc khai thác và sử dụng để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Mục tiêu của Đề án nhằm hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp, hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm như con giống, công nghệ nuôi thương phẩm, công nghệ phụ trợ.

Tất cả là để phục vụ việc phát triển đối tượng tôm nước lợ và các đối tượng thủy sản đặc thù khác có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, nhằm nhân rộng ra các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao trong, ngoài tỉnh. Qua đó, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án là 829 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 159 tỷ đồng, Công ty CP Thủy sản Việt Úc sẽ là nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng toàn bộ Khu với kinh phí 670 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng đồng thời là nhà đầu tư chiến lược, hạt nhân trong Khu và được quản lý diện tích 102,6 ha, chiếm 60,5% tổng diện tích toàn Khu.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 đến năm 2020, giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2023 và giai đoạn 3 từ năm 2024 – 2025. Ngay trong thời gian triển khai giai đoạn 1 - 27/3/2019, Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc đã chính thức cho ra mẻ tôm giống thẻ chân trắng đầu tiên với 12 triệu con, đáp ứng nhu cầu con giống tại chỗ phục vụ người nuôi tôm trong tỉnh Quảng Ninh.

Theo lộ trình đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ giao cho Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản thực hiện điều chỉnh quy hoạch, thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư cơ bản cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động phân khu trung tâm và phân khu sản xuất, thực nghiệm, khu đào tạo, giới thiệu công nghệ, trình diễn.

Đến năm 2025, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản sẽ được hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đi vào vận hành ổn định; tiếp tục nghiên cứu đầu tư khu thử nghiệm để tạo ra công nghệ cao phục vụ sản xuất giống, nuôi trồng đối với đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ninh; nhân rộng các mô hình, công nghệ đã thử nghiệm thành công.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu