Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.