13:26 ngày 26/06/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Liên danh Đại Hưng Phát – Thành Đông được chọn làm dự án hơn 1.645 tỉ đồng

07:57 06/01/2019

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 1699/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong.

Chỉ định thầu

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Hưng Phát (Đại Hưng Phát) và Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông (Thành Đông).

Đúng như tên gọi, mục tiêu của dự án là nhằm xây dung khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) với các hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.656.022.140.000 VNĐ. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm và phải hoàn thành trong tháng 12/2021.

Nhiều bất thường trong việc lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh minh họa

Trước đó, trên cơ sở xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 252/KHĐT-DN, ngày 04/06/2018 ông Nguyễn Tiến Nhường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 1900/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nêu trên.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng được giao là bên mời thầu, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng giám sát thực hiện, thẩm định trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Cũng theo văn bản trên, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là “chỉ định thầu”, theo phương thức “một giai đoạn, một túi hồ sơ”.

Nhà đầu tư quen thuộc

Tổng mức đầu tư dự án khá lớn, nên câu chuyện về năng lực tài chính, kinh nghiệm là nội dung đáng được quan tâm. 

 Với Liên danh trên thì, Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông (có địa chỉ tại quận Từ Liêm, TP Hà Nội) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2012, thay đổi lần thứ 6 vào năm 2016.

Còn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Hưng Phát (có địa chỉ tại số 01 tổ 7 khu 1, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 28/4/2017, thay đổi lần thứ nhất ngày 19/10/2017. Xét theo đăng ký kinh doanh thì đây là doanh nghiệp rất mới, thế nhưng vì sao lại vượt qua các “cửa ải” để vào vòng trong và được chỉ định thì cũng cần công khai!?

Còn nữa, hai nhà đầu tư này có tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu hay không? Chưa vội phân tích đến tư cách hợp lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Hưng, song với nhà đầu tư là tổ chức thì tại khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 đã quy định.

Đó là: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn; Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

 Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này!

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có các quyết định lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án: Dự án ĐTXD khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương được chỉ định, tổng chi phí thực hiện là 1.545,697 tỷ đồng); Dự án ĐTXD khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất được chỉ định, với tổng chi phí thực hiện là 562,15 tỷ đồng); Dự án ĐTXD khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thành Bắc Ninh - Tân Hồng Hà được chỉ định, với tổng chi phí thực hiện là 716,7 tỷ đồng). Các quyết định này nói lên điều gì, ẩn chứa trong mỗi quyết định có gì bất thường?

VĂN NGHĨA

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu