18:05 ngày 29/03/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN
18/10/2018 18:31:00
(THPL) - Ngày 15/10/2017, Đại hội đại biểu con dâu con gái họ Bùi Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất đã diễn ra trang trọng tại Hội trường văn phòng trung ương Đảng, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Bình luận