23:49 ngày 12/12/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
22/02/2018 11:37:43
(THPL) - Thời gian qua, Quy trình xác thực chống hàng giả của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển đã được áp dụng vào chuỗi thực phẩm sạch an toàn mang lại nhiều thuận lợi cho người bán hàng và người mua hàng tại tỉnh Hưng Yên .

Bình luận