17:16 ngày 30/05/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Hoàn tất sáp nhập Tập đoàn Mai Linh vốn điều lệ 1.730 tỷ đồng

15:06 05/03/2019

(THPL) - Mai Linh Group đã hoàn tất sáp nhập với Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung, thành công Tập đoàn Mai Linh với vốn điều lệ 1.730 tỷ đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CTCP Tập đoàn Mai Linh. Theo đó, khối lượng phát hành để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Mai Linh, CTCP Mai Linh Miền Bắc, CTCP Mai Linh Miền Trung là gần 173 triệu đơn vị.

Mai Linh sáp nhập với vốn điều lệ 1.730 tỷ đồng.

Kết quả chào bán cổ phiếu chi tiết, Mai Linh đã phân phối 22,3 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông CTCP Mai Linh Miền Bắc; phân phối 12,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông CTCP Mai Linh Miền Trung; phân phối cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Mai Linh hơn 138,2 triệu cổ phiếu.

Công ty sau hợp nhất vẫn lấy tên là CTCP Tập đoàn Mai Linh với vốn điều lệ gần 1.730 tỷ đồng (có mệnh giá 10.000 đồng/cp). Ngày kết thúc hoán đổi cổ phiếu là 20/2.

Tổng số cổ đông sau hợp nhất của CTCP Tập đoàn Mai Linh là 8.800 người. Trong đó, cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy chiếm 43,67% vốn và Chủ tịch Hồ Huy sở hữu 5,58%. Các cổ đông nước ngoài sở hữu gần 4% vốn.

Trước sáp nhập, Tập đoàn Mai Linh có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng, và sở hữu 47,8^% VĐL của Mai Linh Miền Bắc và 47,79% VĐL của Mai Linh Miền Trung. Sau hợp nhất, công ty mới sẽ kế thừa toàn bộ và sẽ hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm công nghệ của các công ty bị hợp nhất hiện nay.

Nam Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu