02:37 ngày 06/04/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 06/02/2020 11:48:16

(THPL) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch virus corona, các cửa khẩu giao thương với Trung Quốc tạm thời đóng cửa khiến nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam buộc phải quay đầu, mang ngược về nước tiêu thụ.

Bình luận