Hà Giang: Thách thức trong xây dựng nông thôn mới

Phạm văn Phú | Thứ sáu , 18/05/2018, 08:29 GMT+7 |

(THPL) - Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có 6/11 huyện, thành phố nằm trong diện huyện nghèo được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (gồm các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần). Bên cạnh đó, Hà Giang là một tỉnh có trên 19 dân tộc cùng sinh sống; trình độ dân trí thấp….là những khó khăn lớn đối với Hà Giang khi triển khai Chương trình Xây dựng Nông thôn mới.

Mới cập nhật

Người dân xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn
Người dân xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2017, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân, toàn tỉnh Hà Giang đã có 23/195 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 11,79%); và trong năm 2018, tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đó là: Xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên, xã Yên Định huyện Bắc Mê, xã Tân Trịnh huyện Quang Bình, xã Vính Hảo huyện Bắc Quang và xã Lũng Cú huyện Đồng Văn. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% đối với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (đối với chuẩn nghèo cũ) đã là một khó khăn lớn đối với một tỉnh nghèo như Hà Giang.

Theo qui định mới của Chính phủ, tính theo chuẩn nghèo mới được áp dụng từ năm 2016, riêng về thu nhập tại các vùng nông thôn, nếu thu nhập đạt bình quân đầu người từ 700 000 đồng trở xuống là thuộc diện hộ nghèo. Như vậy, nếu áp dụng theo chuẩn nghèo mới thì tỷ lệ hộ nghèo bình quân đầu người của toàn tỉnh Hà Giang đã tăng lên khoảng 65%, gần gấp đôi so với chuẩn nghèo cũ. Nếu chiếu theo qui định về chuẩn nghèo mới thì 5/11 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới của Hà Giang giai đoạn 2011 – 2015 là xã Trung Thành huyện Vị Xuyên, xã Mậu Duệ huyện Yên Minh, xã Vĩ Thượng huyện Quang Bình, xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì và xã Đông Hà huyện Quản Bạ sẽ trở về hiện trạng “chưa đạt”.

Bên cạnh đó, mục tiêu của Hà Giang phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 38 xã đạt chuẩn về Nông thôn mới. Tức là giai đoạn 2018 – 2020, Hà Giang sẽ phấn đấu thêm 15 xã mới đạt chuẩn về Nông thôn mới, các xã còn lại sẽ phấn đấu đạt từ 12 đến 15 tiêu chí. Cùng với đó là việc tỉnh Hà Giang phải giữ vững tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của 11 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó, tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo là một tiêu chí khó khăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới đối với tinh Hà Giang.

Tuy nhiên, vì mục tiêu lâu dài, tỉnh Hà Giang tiếp tục khắc phục khó khăn, đặt quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu chính trị chung của cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Theo lãnh đạo của Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang: Để triển khai Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Hà Giang vẫn kiên định như cách làm trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh sẽ bổ sung những cách làm mới phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. Căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ sẽ giao cho các xã chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, trừ những công trình mà xã không thực hiện được, trong đó ưu tiên cho những xã thực hiện tốt. Tỉnh sẽ có các chính sách để hỗ trợ các xã khi thực hiện triển khai các mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới.
...